Coaching

Coaching wordt steeds vaker toegepast binnen organisaties. Bij verschillende medewerkers op verschillende niveau’s. AD Associates richt zicht vanuit haar expertise op competentiecoaching. Hieronder wordt het begeleiden van medewerkers bij persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen en organisaties verstaan. Door middel van een gestructureerd proces worden gedragspatronen zichtbaar gemaakt en oplossingen gezocht om effectief gedrag te bewerkstelligen. Competentiecoaching staat dan ook in het teken van bewustwording en ontwikkeling van medewerkers. Het resultaat van deze vorm van coaching is, naast het vergroten van de effectiviteit van het gedrag, ook het vergroten van het zelfreflecterend en zelfsturend vermogen. De aanpak kenmerkt zich door de combinatie theorie en praktijk, gekoppeld aan organisatiedoelstellingen en gericht op het bereiken van een concreet resultaat.

In een coachingstraject wordt in eerste instantie ingegaan op de coachvraag en zal het zogenaamde psychologische contract besproken worden. Dit betekent dat doelstellingen en wederzijdse verwachtingen worden besproken en afgestemd. Er wordt nadrukkelijk stil gestaan bij het gegeven dat de medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn ontwikkeling en zoveel mogelijk zelf aan de slag gaat. De coach is verantwoordelijk voor het structureren, begeleiden en bewaken van het veranderingsproces en heeft een regisserende rol. De coach zal ook stimuleren tot het toepassen van ander gedrag en het onderzoeken van alternatieve mogelijkheden, op een coachende maar soms ook confronterende wijze. Het resultaat van deze stap is een plan van aanpak: het wat en hoe worden verder geconcretiseerd.

De coach bespreekt met de medewerker praktijkgerichte opdrachten om de gedragsveranderingen te leren toepassen. Dit betekent dat de kandidaat zelf een situatie vanuit de eigen praktijk inbrengt, bedenkt hoe hij dit wil gaan aanpakken, gestimuleerd wordt om alternatieve gedragingen te bedenken en het beoogde resultaat benoemt. Om de beoogde gedragsverandering te maken, wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt van theorie, rollenspellen (eventueel opgenomen op dvd) en persoonlijkheidsvragenlijsten. Er kan ook voor worden gekozen om de coach de medewerker in de dagelijkse praktijk te laten volgen, zodat deze op basis van observaties concrete feedback kan geven.