Psychologisch Assessment

Beslissingen over medewerkers zijn binnen een organisatie aan de orde van de dag; een externe sollicitant aanstellen, een eigen medewerker laten doorgroeien of herplaatsen vanwege een stagnerende loopbaan. Iedereen heeft zijn eigen kijk op en oordeel over medewerkers, maar sommige beslissingen pakken niet altijd goed uit. Meestal niet doordat er geen of onvoldoende betrouwbare en objectieve informatie is over persoonskenmerken, capaciteiten en vaardigheden, terwijl het wel of niet slagen in een functie in veel gevallen hier wel van afhankelijk is. Een psychologisch assessment geeft objectieve informatie die zowel de organisatie als de medewerker kan helpen de juiste keuzes te maken.

In onze aanpak starten wij met het uitgebreid in kaart brengen van de vraagstelling van de opdrachtgever. Vervolgens wordt door ons het assessment programma samengesteld. Vaste onderdelen die wij inzetten zijn vragenlijsten omtrent persoonlijkheid en drijfveren, een gedragsgericht interview en een capaciteitentest. Praktijksimulaties worden ingezet om vaardigheden in kaart te brengen.

Wij onderscheiden ons in onze advisering door de kenmerken en context van uw organisatie (branche, markt, complexiteit, cultuur) te betrekken. Naast de kwaliteiten en capaciteiten van medewerkers, ‘het kunnen’, is vaak ‘het passen’ in de cultuur en omgeving van uw organisatie vaak cruciaal.

De uitkomsten van het assessment worden zowel tekstueel als grafisch in een heldere en concrete rapportage in beeld gebracht waardoor zowel de opdrachtgever als de kandidaat in een oogopslag het profiel van de kandidaat kan zien. Integraal onderdeel van ons advies is het bieden van een concrete opstap voor persoonlijke ontwikkeling, handvatten en tips voor de kandidaat en leidinggevenden (bijvoorbeeld coachingsadviezen). De conclusies en het advies worden binnen 24 uur aan de kandidaat en opdrachtgever teruggekoppeld. Nadat de kandidaat hiervoor toestemming heeft gegeven, ontvangt de opdrachtgever eveneens het rapport (conform de gedragscode van het NIP).

Onze assessments worden ingezet voor selectie-, ontwikkel-, en potentieel trajecten.