Audits

Tijdens een audit wordt een specifiek deel van een organisatie (bijvoorbeeld het Management Team) of afdeling (bijvoorbeeld de afdeling HR) door ons doorgelicht op kwaliteiten, capaciteiten en potentieel. Bijvoorbeeld indien ten gevolge van een reorganisatie of sanering er andere rollen en bevoegdheden ontstaan en daardoor oude functies verdwijnen en nieuwe functies ontstaan. Uw medewerkers nemen dan deel aan een selectie- of ontwikkelassessment teneinde in aanmerking te komen voor nieuwe en andere verantwoordelijkheden. Dat betekent soms promotie maar ook demotie of vertrek uit de organisatie betekenen. Omdat functies, organisaties maar ook medewerkers nu eenmaal veranderen.

Nadat alle medewerkers aan een assessment hebben deelgenomen, bestaat een totaaloverzicht van de kwaliteiten, mogelijkheden maar ook deficienties van de afdeling en het organisatieonderdeel. Deze zogenaamde ‘groepsfoto’ vormt waardevolle input voor de implementatie en uitvoering van het reorganisatie- en veranderproces en biedt concrete adviezen voor het opleidings- en wervingsbeleid.

Vaak is ook door de opdrachtgever met de ondernemersraad afgesproken dat een dergelijk audit wordt uitgevoerd in het kader van een objectief en onafhankelijk advies.