Potentieel assessment

Bij een potentieel assessment wordt een objectieve meting gedaan van het potentieel dat uw medewerker in huis heeft. In dit assessment kijken wij specifiek naar de persoon, naar zijn talenten en mogelijkheden en minder naar specifieke functievereisten. Het geeft een heldere diagnose aangevuld met een duidelijk advies hoe de ontwikkeling het beste ondersteund kan worden.

AD Associates hecht grote waarde aan kwaliteit. Wij werken volgens de privacy- en gedragscodes van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid) en het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).