Selectie assessment

Geschiktheid voor een functie hangt af van factoren als intelligentie, capaciteiten, ervaring, persoonlijkheidsstructuur, karakter en diverse competenties. In het selectie assessment wordt een specifiek programma samengesteld teneinde maatwerk te bieden en een gericht advies gegeven. Daarbij nemen wij uiteraard ook de organisatiecontext en –cultuur in beschouwing. Wij kijken niet alleen naar de geschiktheid van kandidaten maar ook naar hun passendheid en inpasbaarheid in de organisatie. Geschiktheid en passendheid zijn verschillende zaken die beiden belangrijk zijn voor het succesvol functioneren van medewerkers in uw organisatie.

 

Doorlezen op volgende pagina: ontwikkel assessment